grand carrera calibre 17 fake price steve mcqueen rolex for sale replica watches uk tag heuer wa1211 bezel hublot watches online india replica watch panerai replica for sale iwc ingenieur 3227 replica watches

TŞT LİFT
TÜRKÇE
NİTRASYON

NİTRASYON > LABORATUVAR HİZMETLERİ

METALOGRAFİ
Metalografi, en bilinen şekliyle, metallerin iç yapısını inceleyen bilim dalıdır. Metalografi, metallerin iç yapısını inceleyerek onların özelliklerini belirlemeye, tarihçesini açığa çıkarmaya ve gelecekte ona ne gibi işlemler uygulanabileceğini anlatmaya (imalatı yönlendirmeye) çalışır. Bu çerçevede, metalografi mm düzeyindeki büyüklüklerden mikron altı büyüklüklere kadar bir aralıkta faaliyet gösterir. Bu faaliyetler, malzeme bilimi, fizik, kimya, mekanik, termodinamik, faz diyagramı, enerji gibi bir çok saha ile ilgilidir; dolayısıyla, metalografi disiplinler arası bir branş olarak görülür.

Makroyapı İncelemeleri
Makro incelemenin mikro incelemeden ana farkları incelenen numunenin boyutu ve inceleme yapılan büyütmedir. Makro inceleme numuneleri mikro inceleme numunelerinden daha büyüktür. Ayrıca, makro inceleme yaklaşık sadece 10X büyütmede yapılır; genellikle çıplak göz veya mercek kullanılır. Makro incelemede incelenen alan nispeten geniş olabilir (30mmx30mm) ve bu boyutu dağlama çözeltisinin kabı sınırlar. Yüzey hazırlanması, mikroskobik incelemeye nazaran çok daha basittir (kolaydır). Uygulama basit, oldukça hızlı ve ucuzdur.; fakat çok korozif bir işlemdir. Konsantre çözeltiler kullanıldığı için, çevreyi kirletme eğilimi vardır ve asit döküntü ve buharları tehlikeli olabilir.

Mikroyapı İncelemeleri, Mikroyapı incelemeleri ile hakkında bilgi alınabilecek çok sayıda malzeme özelliği vardır. Bunların bir kısmı şu şekilde sıralanabilir.

ÖRNEK:

Material Number: AISI 4140

Katlama,

Material Code: 42CrMo4

Dekarbürizasyon,
Malzemenin tane boyutu, Karbürizasyon,
Ne tür işlemleri uygulanabileceği, Sertleşme derinliği,
Deformasyon miktarı, Nitrasyon,
Mikroyapısı, Kaplama kalınlığı,
Kalıntı (inklüzyon) türü, dağılımı, yoğunluğu, Döküm boşlukları,
Tane boyutu, Grafit türü ve dağılımı.
Çatlak,  
 

 

 

Numune Hazırlamanın Esasları
Metalografik incelemenin esası ve başarısı uygun numunenin alınmasına bağlıdır. Numune alınması bilgi-görgü işi olmakla beraber, incelenecek numunelerin tarihçesinin bilinmesi çok önemlidir. Bu noktada, istek sahibiyle detaylı görüşülmeli ve taleplerinin ne olduğu tam olarak anlaşılmalıdır. Aksi takdirde, çok güzel hazırlanmış bir numune amaca hizmet edemez veya istenilen parametreleri analiz etmek için uygun olmaz.
 
Alınan numunenin bir değer taşıyabilmesi için, numunenin her yönden (fiziksel, kimyasal bileşim yönlerinden) esas malzemeyi tam olarak temsil etmesi gerekir. Ana kriter, numunenin inceleme amacına uyun olmasıdır; yani numune, ya genel mikroyapı incelenmesine veya sadece bir veya birkaç belirlenmiş parametrenin (tane boyutu, kırılma veya çatlama türü vb.) incelenmesine imkan verecek şekilde alınmalıdır.

Sementasyon tabakası incelemelerinde (derinlik ve mikroyapı değişimi),
Dekarbürizasyon incelemelerinde,
Korozyon incelemelerinde,
Kaplama incelemelerinde,
Katlama türü hataların incelemesinde,

İnklüzyon değerlendirilmesinde,

Kesit boyunca mikroyapı değişimlerinin incelenmesinde.

Numune hazırlanması prosedürü 4 adımdan ibarettir: Kesme - Kalıplama - Parlatma - Dağlama

Birçok literatürde, parlatma adımı yerine zımparalama+parlatma gibi iki adım kullanılmaktadır.


Quick Menu
+ Home Page + Company Profile + Products
+ Nitration + Technical Info + Gallery
+ Human Resources + Technical Draw + Contact
Map
Contact
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi N.201 Sk. No:16 Nilüfer / BURSA / TURKEY
Tel : +90.224 215 21 12 (Pbx)
Fax : +90.224 216 19 74
Web : www.tsflift.com
e-mail : deniz@tstlift.com
Total visitor.UP


Web Design & Hosting : ye?ilbeyaz