İletişime Geç
İletişim
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi
N-201 Sokak No: 16 Nilüfer Bursa
Bizi Takip Edin

HONDA

Car Code Car Model Car Year Car App Car L Max Car Force Car Ref
TŞT 20410 HONDA ACCORD 99-02 REAR 550 710 S1C-E018-74820-S1C-E01-74820-S1C-E018-74820S1CE01
TŞT 20411 HONDA ACCORD TOURER 08- REAR 524 540 74820TL4G01-74820TL4G31
TŞT 20412 HONDA ACCORD TOURER VIII (CM) 03- REAR 342 1200 04741-SEG-900-04741SEG900-04741SED900-04741SED000
TŞT 20413 HONDA CIVIC CRV 03- REAR 550 350 E0174870E01
TŞT 20414 HONDA CIVIC GRX EG/EH 92-98 REAR 375 230 74820SR2305-74820SR206-74820SR2306-74820SR2315-748200SR2306-74820SR2305-74820SR2306
TŞT 20415 HONDA CIVIC II 83-87 HATCH 740 120 85020SB2010-85020SB2010-85020SB2000
TŞT 20416 HONDA CIVIC III 87-91 HATCH 635 200 74820SH3305-74820SH3003
TŞT 20417 HONDA CIVIC IV 3 DOORS 91-95 HATCH 465 160 74820-SR3-003-74820SR3003-74820SR3315
TŞT 20418 HONDA CIVIC IV MA -MB 94-00 HATCH 516 425 74820-ST3-E02-74820-ST3-E54-74820-ST3-E53-74820ST3E02
TŞT 20419 HONDA CIVIC V 02- REAR 515 460 74820ST3E510
TŞT 20421 HONDA CIVIC V 3 DOORS LH 95- HATCH 625 320 6062242 4-1
TŞT 20422 HONDA CIVIC V 5 DOORS 95-01 HATCH 517 460 74820ST3E51-74820-ST3-E52-74820-ST3-74820ST3E01
TŞT 20423 HONDA CIVIC V AERODECK MC COMBI 98-01 REAR 585 500 74820-S1E-E01-74820S1EE01
TŞT 20424 HONDA CIVIC VI (AB, EP) 01-05 REAR 502 400 S6A-04741-000-74870S6DE01-04741-S6A-000-74870S6DE02-74820S6DE01-04741S6A010
TŞT 20425 HONDA CIVIC VI EU-EP 3 DOORS 01-05 REAR/HATCH 568 360 74820-S5S-E01-74820S5SE01-74870S5SE01-74820SE0063-7820SE0063
TŞT 20426 HONDA CIVIC VI EU-EP 5 DOORS 01-05 REAR/HATCH 500 400 74820S6SE02
TŞT 20427 HONDA CORNET 89-95 REAR 680 360 BHE38025-74820-SK3-E20, GTS120
TŞT 20428 HONDA CORNET 89-95 REAR 680 390 GST12074820-SK3-E20-GTS122-BHE38017
TŞT 20429 HONDA CRV ED 10-95 REAR 540 170 04741-S10-000-04741S10010-04741S10000
TŞT 20430 HONDA CRV II (RD_) 09-06- REAR 355 115 74820SCA0031-74820SCA003
TŞT 20431 HONDA CRV III 10-06- REAR 626 510 74820-ONES-A01- 74820SWAA01-74870SWAA0174870-SWA-A0-74820-SWA-A01-74820SWAA01-74820SWAA012
TŞT 20433 HONDA JAZZ II (GD) 02-08 REAR 414 500 04741SAA000-04741-SAA-010-04741SAA010
TŞT 20435 HONDA CIVIC VII 05-08 REAR 640 465 74820SMGE01-74820-SMG-E02-74820-SMG-E010C1-74820-SMG-E021-M1
TŞT 20436 HONDA BALLADE VIII SALOON, CIVIC VIII HB 05-08 REAR 640 465 74820SMGE03-74820-SMG-E01-74820SMGE01-74820SMGE02-74820SMGE03-74820SMTE01
TŞT 20437 HONDA CIVIC VII HB 01-05 REAR 502 400 74820-S6D-E01-74820-S6D-E02,74820S6DE02
TŞT 20438 HONDA FR-V(BR) 04-07 REAR 512 520 04746SJD000
TŞT 20439 HONDA CRV MARK II 02-06 REAR 356 120 74820S-CA0-031-04743-S9A-000-04743S9A000;04748S9A000;74820SCA003
TŞT 20440 HONDA CRV MARK III 12-13 FRONT 606 460 74870T1G-E11-0M1-74820-T0G-A01-74820T0GA11-74820T0GA01- 74820T1GE110-74820T1GE110M1-74870T1GE110-74870T1GE110M1
TŞT 20441 HONDA CR-Z 10-12 REAR 409 565 74820SZTG012-74820SZTG012M1-74820SZTH010-74820SZTH010M1
TŞT 20442 HONDA HR-V 08..2015 REAR 573 505 74820T7JH01-74870T7JH01
TŞT 20443 HONDA CR-V IV 12- REAR 606 395 74820T1GE010-74820T1GE010M1-74870T1GE010
TŞT 20444 HONDA CIVIC IX 12-13 REAR 597 465 74820TV0E011M1-74820TV0E111M1-7820TV0E01
TŞT 20445 HONDA ACCORD IX ESTATE 08- REAR 524 540 74820TL4G012-74820TL4G01
TŞT 20446 HONDA LOGO 99-02 REAR 575 580 74820S50G01
TŞT 20447 HONDA HR-V 99- REAR 727 400 04741S2H000-04741S2H010-04746S2H000-04746S2H010
TŞT 20448 HONDA JAZZ 09-15 REAR 429 520 74870T5RA01
TŞT 20449 HONDA CIVIC IX TOURER 14- 594 480 74820TB9G010M1
TŞT 20450 HONDA ACURA 379 378 74145S0KA01-74145S3MA00
TŞT 20451 HONDA PILOT 02--04 644 650 74820S9VA01-74870S9VA01
TŞT 20452 HONDA ODYSSEY 05- 824 810 74820SHJA01-74820SHJA012C1
TŞT 20453 HONDA ELEMENT 02-11 580 325 74820SC4A01-74820SCV305-74820SCVA01
TŞT 20454 HONDA ACCORD 98-02 FRONT 465 365 74145587A01;74145S87A000;74145S87A01
TŞT 20455 HONDA ACCORD 95-97 FRONT 466 460 74145SV7305;74145SV7315;74145SV7A0174145S0KA01;74145S3MA00;74145SV7305;74145SV7315;74145SV7A01;74145SV7A02
TŞT 20456 HONDA ACURA 07-13 FRONT 569 116 74145STXA01;74149STXA0174149STXA01;74149STXA02
TŞT 20457 HONDA ACURA 01-06 FRONT 538 140 74145S3VA01;74145S53VA01
TŞT 20458 HONDA CIVIC 92-95 REAR 465 180 74820SR4003;74820SR4013;74820SV4003;74820SV4013
TŞT 20459 HONDA ODYSSEY 05-10 REAR 725 810 74820SHJ307;74820SHJA01;74820SHJA21;74820SHJA61;74820SHJA71
TŞT 20460 HONDA ODYSSEY 99-02 REAR 684 700 74820S0XA01;74820S0XA02;74820S0XA03;74820SOXA03-74820S0XA000
TŞT 20461 HONDA PASSPORT 91-94 REAR WINDOW 502 130 89434217711781;89712198308943421770;8943421771;89434217711781;8943421780;8943421781
TŞT 20462 HONDA PASSPORT 94-02 REAR WINDOW 500 140 8971241311;8971241312;8971241313;8971248711;8971248712;8971248713